HomeStudiekeuze

Wat moet ik doen als ik wil studeren en werken tegelijk?


De combinatie opleiding en een (deeltijdse) job vraagt een strakke organisatie en doorzettingsvermogen, maar is zeker niet onmogelijk.

Zoek info

Voor je de stap zet, informeer je best even bij de studiedienst van de hogeschool of universiteit hoe je dit best kan bolwerken. Vaak kunnen zij je raad geven op basis van eerdere ervaringen met werkstudenten.

Heb je een goedgevuld werkrooster? Mogelijks bieden opleidingen extra faciliteiten aan, waaronder flexibelere les- en examenroosters. Of er faciliteiten worden aangeboden en welke dit zijn verschilt van opleiding tot opleiding en vraag je daar best eens na.

Sociale statuut

Opgelet! De combinatie werken en studeren kan je sociale statuut beïnvloeden. 

Bekijk hier welke gevolgen dit heeft voor je sociale zekerheidsbijdrage, gezinsbijslag en de belastingen.

  • Zo kun je enkel werken als jobstudent wanneer studeren je hoofdbezigheid is. Dit is helaas iets waar geen duidelijke grenzen voor zijn vastgelegd en wat altijd individueel beoordeeld moet worden.
  • Tot de leeftijd van 25 jaar kun je als student aangesloten blijven als 'kind ten laste' bij een van je ouders. Dat statuut kun je niet behouden als je bijklust als loontrekkende en zo een bepaald maximumbedrag overschrijdt. Je moet je dan in eigen naam aansluiten. Let op! Dit zijn andere grensbedragen dan bij het fiscaal ten laste blijven bij je ouders.

Gerelateerde Thema's