Wat is stress?
Info en chat voor studentenStress

Wat is stress?


Stress is een soort vecht-vluchtreactie. Je hartslag versnelt. Je ademt sneller en dieper en je spieren spannen zich op. Dit heeft allemaal een heel goede reden: het helpt je om te vechten of te vluchten bij een bedreigende situatie. Zo vergroot je de kans dat je de situatie goed te boven komt.

Normale reactie

Stress is een normale reactie van je lichaam op een bedreiging uit je omgeving. Dat klinkt vaag, maar daar komt het wel op neer. Je hebt zaken die je belangrijk vindt, die je nastreeft en die je wil bereiken. Als die doelen in het gedrang komen, reageert je lichaam met stress. Situaties die we als bedreigend ervaren, brengen stress met zich mee. Dit kunnen verschillende situaties zijn: gebeurtenissen waarop we geëvalueerd worden, onzekerheid, verschillen in opvattingen, ...

Negatieve stress

Als deze reactie te lang aansleept, slaat je stress om naar negatieve stress. Je voelt bijna constant bedreiging, waardoor je lichaam niet meer tot rust komt. Te langdurige stress kan ook leiden tot een geheugenblokkade of black-out. Stress gaat vaak samen met negatieve gedachten. Op die momenten heeft het een negatieve invloed op je studeren en presteren. Bij te langdurige stress voel je je constant onrustig en onzeker. Dit kan klachten geven. Die klachten zijn niet bij iedereen dezelfde. Lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hartkloppingen, concentratieproblemen, ... eisen veel van je aandacht op. Hierdoor heb je minder aandacht en energie over voor de taken waar je mee bezig bent.