Teleblok is eigendom van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Haachtsesteenweg 579, 1031 BRUSSEL.
 
Alle informatie op deze site is bedoeld voor persoonlijk gebruik.  De informatie is louter informatief en vervangt geenszins het advies van een zorg- of hulpverlener.  U kunt de informatie gratis downloaden, kopiëren en afdrukken voor persoonlijk gebruik.  Mits bronvermelding mag ze ook worden gepubliceerd of verspreid voor activiteiten zonder winstoogmerk.  De informatie mag evenwel niet worden gecommercialiseerd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Teleblok en CM.
 
Teleblok is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden tips, adviezen en informatie op deze website, ondanks dat deze gegevens zo zorgvuldig en volledig mogelijk zijn opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis.  Toch kan het voorvallen dat de gegevens niet meer actueel zijn.  Laat ons dit dan graag weten.  Teleblok kan waar dit nodig is, informatie aanpassen en updaten.
 
Op de site staan linken naar andere websites.  Teleblok is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar verwezen wordt.
 
De site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.  Bij geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.
 
Elk contact met en elk bezoek aan de website van Teleblok houdt in dat u akkoord gaat met bovenstaande informatie.