HomePerfectionisme

Ben ik perfectionistisch?


Regelmatig zie je op social media testjes passeren om te bepalen in welke mate je perfectionistisch bent. Tot op een bepaald niveau is iedereen wel een beetje perfectionistisch. Perfectionisme wordt vaak ook als een positieve eigenschap gezien; je wil het immers héél goed doen.

Maar wanneer je niet kunt voldoen aan de hoge verwachtingen die je jezelf oplegt, wordt perfectionisme hinderlijk en kan het je zelfvertrouwen beschadigen. Het kan zelfs zover gaan dat perfectionisme jouw persoonlijke voldoening ontneemt.

Waaraan herken je perfectionisme?

Vaak manifesteert perfectionisme zich op specifieke domeinen, bijvoorbeeld studies of werk. Je bent  allicht niet altijd en overal even perfectionistisch. Het is dan ook niet evident om jezelf als perfectionist te benoemen. Er zijn nogal wat zaken die regelmatig terugkomen bij mensen met perfectionisme.  Pas wanneer het perfectionisme allesoverheersend is en andere zaken in de weg komt te zitten, kun je spreken van een probleem. 

Mogelijke kenmerken van perfectionisme:

  • Veel nood aan bevestiging
  • Moeite om te kiezen
  • Angst om te falen
  • Moeite om dingen uit handen te geven
  • Hoge kwaliteitseisen stellen
  • Laag zelfbeeld
  • Nooit willen opgeven
  • Hoog verantwoordelijkheidsgevoel
  • Uitstelgedrag
  • Veel nadenken en piekeren

Herken je jezelf in een aantal van deze kenmerken? Kijk dan zeker ook eens naar onze tips over perfectionisme!

Gerelateerde Thema's


Externe pagina's