HomeOver Teleblok PersPersberichten 2020

Ruim kwart van studenten vreest slechte resultaten door coronamaatregelen


Persbericht 20 april 2020

Bijna vier op de vijf studenten maken zich zorgen over hun studies als gevolg van de corona-maatregelen. Ruim een kwart denkt om die reden zelfs niet te zullen slagen. Dat blijkt uit onderzoek van Teleblok. De nood aan ondersteuning is groot. CM opent vanaf vanavond opnieuw haar gratis anonieme chatlijn, tot het einde van dit academiejaar. 

De bevraging van Teleblok gebeurde in de week voor de paasvakantie. Meer dan 770 studenten uit het hoger onderwijs namen eraan deel. Ongeveer de helft van hen studeert aan de universiteit, veertig procent aan de hogeschool. De rest volgt hoger beroepsonderwijs. Door de coronacrisis zijn de fysieke lessen al meer dan een maand opgeschort. Bij de universiteiten zal dat zeker tot de zomer het geval zijn. Docenten bieden allerlei vormen van online onderwijs aan, maar de uitzonderlijke maatregelen hebben niettemin een zware impact op studenten. Ze maken zich zorgen, voelen zich minder gelukkig en missen het contact met hun medestudenten. 

Gebrek aan structuur 

Zo geeft meer dan de helft van de studenten aan het studeren meer uit te stellen dan voor de coronacrisis. Bijna de helft heeft moeite om zich op zijn studies te concentreren. En een even grote groep zegt er niet in te slagen om elke dag voldoende te studeren. ‘Het gebrek aan structuur blijkt voor veel studenten een valkuil te zijn’, zegt Griet Speeckaert, coördinator van Teleblok. ‘In die mate dat bijna vier op de vijf zich als gevolg van de coronamaatregelen zorgen maken over hun studies.’ 

28 procent van de studenten denkt om die reden dit jaar zelfs niet te zullen slagen. Vooral bij eerstejaars is de ongerustheid groot. Van hen vreest meer dan een op de drie een slecht resultaat. 

Gezelschap missen 

Ook het gebrek aan sociale contacten weegt zwaar door. Door de quarantaine-maatregelen hadden vier op de vijf studenten tijdens de week voor de paasvakantie geen enkel fysiek contact met medestudenten. ‘Ze geven daarbij aan vooral gezelschap, advies en emotionele steun te missen’, gaat Griet Speeckaert verder. ‘Meer dan de helft van de studenten voelt zich minder gelukkig dan anders en heeft de indruk minder zinvol bezig te zijn. Een derde van de respondenten ondervindt meer dan anders mentale moeilijkheden.’ 

De resultaten van de enquête bevestigen de reacties van studenten die de vrijwilligers van Teleblok in de weken voor de paasvakantie al te horen kregen. Door de coronacrisis was de gratis anonieme chatlijn van CM uitzonderlijk open. Meer dan 160 studenten deden er tot nog toe een beroep op. Griet Speeckaert: ‘De gesprekken leerden ons vooral dat er grote ongerustheid is. De onzekerheid over het verdere studieverloop, het missen van sociaal contact, het gebrek aan motivatie, maar ook de onduidelijkheid over de zomervakantie zijn bezorgdheden die vaak terugkeren. Er is vandaag nog altijd veel onduidelijkheid. Exacte antwoorden zijn er soms niet, maar een luisterend oor doet altijd deugd.’ 

Om die reden start Teleblok haar chatlijn vanavond opnieuw op, ruim een maand vroeger dan voorzien. Tot het einde van het academiejaar is Teleblok elke werkdag ‘s avonds tussen 18 en 23 uur bereikbaar, vanaf 30 mei ook in het weekend. Om studenten te helpen om structuur aan te brengen in hun studies biedt Teleblok op haar website verschillende studieplanners aan. Studenten kunnen er ook terecht voor tips om gemotiveerd te blijven en om de zelfstudie aan te pakken.

Bijlagen:

Voor meer info: 

  • Griet Speeckaert, coördinator Teleblok, 0486 96 25 72 
  • www.teleblok.be

Download