HomeOver Teleblok

Missie en visie van Teleblok


Missie

Teleblok onderschrijft het grote belang van sociale steun voor al wie met studeren bezig is. Teleblok draagt daarom zorg voor studenten door hen aan te spreken en een aanspreekpunt te zijn voor hun bekommernissen.
 
In het bijzonder wil Teleblok beschikbaar zijn voor studenten die kampen met studeerproblemen, al of niet in combinatie met psychische belasting, in de periodes dat effectieve prestaties en resultaten verwacht worden. Teleblok draagt tegelijk zorg voor diegenen in de omgeving van studenten, die op hen betrokken zijn.

Visie

Teleblok engageert vrijwilligers, die gevoelig zijn voor actieve participatie in een gezond sociaal weefsel, om zorg te besteden aan studerenden en hun omgeving. Deze zorg realiseert Teleblok via een vlotte en laagdrempelige bereikbaarheid, anoniem en gratis, tijdens de examenperiodes. De dienstverlening van Teleblok is gericht op luisteren en ondersteunen.
 
De vrijwilligers zijn competent in een luisterende aanwezigheid en in een algemeen ondersteunende vaardigheid ten aanzien van de kerninhouden waarvoor studenten en hun omgeving op Teleblok een beroep doen. Teleblok verwacht hiervoor van vrijwilligers geen specialistische deskundigheid.
 
Teleblok treedt oproepers tegemoet met respect, openheid, vertrouwen, empathie, luisterbereidheid en bescheidenheid. Teleblok richt zich op Nederlandssprekende studenten en op betrokken personen in hun omgeving.