HomeOver Teleblok

Deel je verhaal met anderen


Heb jij een verhaal over je faalangst, uitstelgedrag, ondersteuning van je ouders, stress, steun ... en wil je dat delen met anderen? Laat het weten aan Teleblok.

Help anderen!

Laat ons weten hoe jij omgaat met faalangst, wat je ouders doen om jou te ondersteunen, hoe je je uitstelgedrag aanpakte, enz. 

Door je verhaal te delen, toon je aan anderen dat ze niet de enigen zijn die met moeilijkheden kampen tijdens het studeren. En wie weet inspireer je ouders of andere studenten wel hoe ze kunnen omgaan met de problemen die zij ervaren.

Heb je een verhaal en ben je bereid dat te delen?

Bezorg het ons samen met je naam, leeftijd en mailadres via teleblok@cm.be.

Alle verhalen worden volledig anoniem gepost op onze website.