Home

Gebruiksvoorwaarden


Iedereen kan Teleblok anoniem contacteren in alle veiligheid en in volle vertrouwen.  Gesprekken verlopen tussen één oproeper en één vrijwilliger, die elkaar niet kennen.
 
Teleblok is niet verantwoordelijk voor schade voortkomend uit informatie vanuit een gesprek.  Beslissingen die de oproeper neemt op basis van het gevoerde gesprek blijven steeds onder zijn eigen verantwoordelijkheid.  Een gesprek met een vrijwilliger van Teleblok kan professionele hulp niet vervangen.
 
Oneigenlijke oproepen kunnen beheerd worden door Teleblok.  De oproeper die als kwaadwillige oproeper geïdentificeerd wordt zal via diverse waarschuwingsboodschappen geïnformeerd worden over de stappen die Teleblok kan zetten.
 
Wie klachten heeft, kan deze schriftelijk overmaken via teleblok@cm.be of bij CM Teleblok, Haachtsesteenweg 579, 1031 BRUSSEL