HomeChat

Bij wie kan ik nog terecht?


De Teleblok-chat is geopend tijdens de examenperiodes in januari en juni. Heb je een dringende vraag en is de chat gesloten? We lijsten enkele andere hulplijnen op waar je terecht kunt.

CM-gezondheidsconsulent

Wanneer je gaat studeren, krijg je plots ook meer verantwoordelijkheden om je eigen leven vorm te geven. 
Het is mogelijk dat je vanaf nu niet meer kunt rekenen op de gezonde maaltijden van thuis. Misschien zit je op kot in een nieuwe stad en ben je op zoek naar een hobby of manieren om nieuwe vrienden te maken? Of je hebt het best lastig met al die verandering, maar je weet helemaal niet waar je terecht kunt om erover te praten? 
 
Als je aangesloten bent bij CM, kan je één keer per kalenderjaar gratis terecht bij een CM-gezondheidsconsulent. Die luistert naar jouw gezondheidsvragen* en stelt samen met jou een actieplan op om je doelstellingen te behalen. Het is geheel vrijblijvend, je kiest zelf wat je ermee doet. Lees hier meer over de CM-gezondheidsconsulent.
 
*'Gezondheidsvragen? Maar ik ben toch niet ziek?' Klopt, binnen CM zien wij 'gezondheid' als een heel breed begrip. Je gezond voelen gaat, naast fysieke gezondheid,  ook over je welbevinden, levenskwaliteit, sociale contacten en dagelijks functioneren.

Bloom Up

In slechts enkele klikken zorgt BloomUp voor een professioneel luisterend oor. Op de website kan je snel en veilig in gesprek met een erkende online psycholoog of psychotherapeut.

BloomUp zorgt voor een instant matching op basis van je voorkeuren. Het kennismakingsgesprek is steeds gratis, opvolggesprekken zijn betalend.  

Studentenvoorziening

Elke hogeschool of universiteit heeft diensten ‘studentenvoorzieningen’. Studenten kunnen bij die diensten terecht voor vragen rond studieadvies, functiebeperkingen, juridisch advies, medische problemen …  De gegevens daarvoor kun je raadplegen op de website van je school.

Doktr

Zit je op kot, dan is een fysiek bezoek aan je huisarts minder vanzelfsprekend. De oplossing? Met de Doktr app raadpleeg je makkelijk een huisarts voor persoonlijk medisch advies via een videoconsultatie. 
  • Erkende artsen 
  • Zonder afspraak 
  • Waar je ook bent 
Meer info? Surf naar www.cm.be/doktr

JAC

Het JAC is het jongerenaanbod van het CAW (centrum algemeen welzijnswerk) voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Ze helpen mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Denk maar aan een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving ... 

Zij zijn elke werkdag tussen 13 en 19 uur bereikbaar via chat.

Tele-Onthaal

Bij Tele-Onthaal kun je terecht met al je vragen en problemen. Tele-Onthaal is 24 uur op 24 uur bereikbaar op het telefoonnummer 106. Je kunt er ook iedere avond chatten.

Zelfmoord 1813

Zelfmoord 1813 is een gratis telefonische en online hulplijn voor iedereen die met zelfdoding in aanraking komt. Ze zijn 24 uur op 24 uur bereikbaar op het telefoonnummer 1813.

CLB

In het Centrum voor Leerlingbegeleiding kunnen ouders, leerkrachten, leerlingen en directies terecht voor informatie, hulp en begeleiding. Het CLB richt zich voornamelijk op basis en secundair onderwijs.

Van maandag tot en met donderdag kun je tussen bepaalde uren ook gratis en anoniem chatten met een medewerker van CLB op www.clbchat.be.

Awel

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Je kan Awel telefonisch bereiken en via chat.

Tejo

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis.

OverKop

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

WAT WAT

WAT WAT streeft naar een samenleving waar jongeren kritisch denken, geïnformeerde keuzes maken en een stem krijgen. Een samenleving waar alle jongeren sterk in hun schoenen staan en hun identiteit op een positieve manier ontwikkelen, ongeacht sociale of culturele achtergrond. Het is een platform van meer dan 70 organisaties (ook Teleblok!) die jongeren wil informeren en toeleiden naar advies of hulp. Check snel www.watwat.be.

Zo jong

Zo jong is het eerste online platform voor jonge mantelzorgers. Dat zijn kinderen/jongeren tot 24 jaar die opgroeien in een gezin waar een ouder, broer, zus, oma of opa een beperking, verslaving of psychische problemen heeft. Dit zorgt soms voor heel wat extra zorgen en grote verantwoordelijkheden. Op www.zojong.be kan je terecht voor informatie, verhalen en een luisterend oor. Heel wat teamleden zijn zelf jonge mantelzorgers.