Blokpunten

Studiemethode

Wat is de leerstof ‘verkennen’?

In deze stap tracht je een overzicht te krijgen van wat je allemaal moet kennen en hoe de verschillende onderdelen van je cursus zich verhouden ten opzichte van de totale leerstof. Tracht te ontdekken waarover het in grote lijnen gaat en zoek naar de onderliggende structuur en samenhang. Hou hierbij de verwachtingen van je prof of docent in je achterhoofd. Uiteraard gebruik je een cursus die volledig in orde is. Neem er notities, slides … die je tijdens de lessen gebruikt hebt bij. Ook de inhoudstafel van je cursus kan een nuttige leidraad zijn bij het verkennen van de leerstof.

Een goede verkenning helpt je om in te schatten welke leerstijl het vak vraagt en hoeveel tijd je nodig zult hebben om de leerstof te begrijpen. Om je tijdens het blokken voldoende gemotiveerd te houden zorg je in je planning immers voor voldoende afwisseling van leerstijl. Het opmaken van je planning zal dus grotendeels bepaald worden door deze stap.

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier