Blokpunten

Sociaal studeren

Hoe ga ik om met een ingrijpende gebeurtenis?

Word je tijdens je blok- en examenperiode geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis (overlijden, relatieproblemen …)? Dan is het niet altijd eenvoudig om op dezelfde manier voort te doen zoals voorheen. Afhankelijk van hoe dicht je bij de situatie staat, laat het al dan niet een zware impact na.

Zit je voortdurend te piekeren en ben je meer bezig met je gedachten en gevoelens op een rijtje te krijgen? Dan kun je je onmogelijk volledig concentreren op je leerstof. Meestal gaat dit gevoel langzaamaan voorbij. Als de gedachten aanhouden, heb je de gebeurtenis nog niet helemaal verwerkt. In dat geval doe je er goed aan om er met iemand over te praten. Zo’n gesprek voer je het best met iemand die je vertrouwt en die niet oordeelt, iemand waarvan je weet dat hij/zij het goed met je voorheeft. Die persoon kan voor iedereen anders zijn ( je tante, leerkracht, broer, vriendin, huisarts, iemand van de studentenbegeleiding …).

Vind je in je dagelijkse omgeving geen gehoor? Wil je anderen niet met je verhaal belasten of doe je liever anoniem je verhaal? Dan kun je tijdens de examenperiode terecht bij Teleblok.

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier