Blokpunten

Faalangst

Wat kan ik doen voor studenten met faalangst?

Als ouder of leerkracht heb je een grote invloed op het zelfvertrouwen van je student(en).

Als ouder

 • Benadruk wat er allemaal goed loopt en focus minder op wat je student nóg beter kan.
 • Probeer je student te overtuigen dat er niets mis is met fouten maken. Iedereen maakt fouten, ook jij als ouder.
 • Relativeer of negeer de signalen van je veeleisende student niet. Luister en probeer samen ervaringen en gevoelens in een juiste context te plaatsen.
 • Blijf zelf rustig. Ga niet mee in de paniek van je student en vermijd emotionele uitlatingen op belangrijke momenten.
 • Zorg voor een ontspannen sfeer. Praat tussendoor ook over leuke dingen en niet steeds over schoolgerelateerde thema’s.
 • In overleg met jouw student kun je mee waken over het naleven van de studieplanning.  Heb ook oog voor het inlassen van voldoende rust- en ontspanningsmomenten.
 • Vertoont je student wel eens uitstelgedrag, stimuleer hem dan om de opdracht toch te doen en ga zo weinig mogelijk in op dit vermijdingsgedrag.
 • Trap niet in de val door de resultaten van je student te vergelijken met die van vrienden.

Als leerkracht

 • Luister naar de angsten van de student en probeer deze niet meteen te weerleggen. Praat ook over eerdere successen en wat het aandeel van de student is in dit succes. 
 • Probeer op een positieve manier te communiceren over de examens. Zeg bijvoorbeeld dat 90 % van de studenten vorig jaar geslaagd was in plaats van dat er twee studenten gebuisd waren. 
 • Maak de examenperiode niet spannender dan ze al is. Boodschappen als ‘onderschat de leerstof niet’ of ‘je zult de eerste niet zijn die buist voor dit vak’ zorgen bij veeleisende, faalangstige studenten voor extra druk.
 • Laat je studenten weten dat je er voor hen bent en hen wilt helpen om deze periode zo goed mogelijk door te komen. 
 • Leg uit dat faalangst vaak voorkomt en dat het veroorzaakt wordt door de eigen gedachten over de verwachte prestaties.  Maak vervolgens duidelijk dat je de angstige gedachten van de student begrijpt, maar dat deze niet altijd overeen komen met de werkelijkheid. 
 • Je kunt ook helpen met het opmaken van een examenplanning.  Zorg voor een planning met voldoende rustmomenten, want ontspanning is essentieel om nadien aandachtig te kunnen studeren.
 • Als leerkracht kun je op voorhand bespreken hoeveel studietijd er voor een specifiek examen ongeveer nodig zal zijn. Zo kunnen de studenten gemakkelijker een realistische planning opmaken.
 • Geef feedback op het afgelegde proces van de student, meer dan op het product. Prijs de student voor het positieve, gewenste gedrag.
 • Passief faalangstige leerlingen presteren volgens onderzoek beter als de leerkracht in zijn opdrachten zeer duidelijk aangeeft wat er wanneer van de studenten verwacht wordt  (Van Damme, J. (2011). Jongeren en hun onderlinge verschillen. In S. Janssens (Ed) Leren en onderwijzen).
Publicatiedatum: mei 2014

Facebook mobile

LIVE-Chat gesloten

 

De Teleblok-chat is in de blok- en examenperiode van mei/juni opnieuw dagelijks bereikbaar.

 

Heb je toch dringend nood aan een gesprek?  Klik hier